Workshop: Together to the decent work standards for LGBT+ people and sustainable development - Center for Democracy Foundation

Miljenko Dereta Venue, 12 September 2022 (12:00)


Radionica se organizuje u okviru projekta „Socio-ekonomska prava i održivi razvoj“ sa ciljem uspostavljanja boljeg razumevanja između sindikata i organizacija civilnog društva (OCD) koje zastupaju osetljive grupe na tržištu rada i bave se položajem LGBT+ osoba. Teme radionice biće izazovi i problemi LGBT+ osoba na tržištu rada iz ugla Vaših organizacija i mogućnosti saradnje sa sindikatima u prevazilaženju tih izazova.
Radionicu će voditi eksperti/kinje iz OCD-a.
Projekat „Socio-ekonomska prava i održivi razvoj“ Fondacija Centar za demokratiju realizuje uz podršku Međunarodnog centra Olof Palme.
Molimo Vas da svoje učešće potvrdite do četvrtka, 8. septembra 2022. godine, slanjem poruke na adresu: [email protected] ili na broj telefona 066/478-375.
Unapred hvala na odgovoru,