Jačanje ljudski prava LGBTQI+ osoba u Evropi: naglašavanje standarda, poboljšanje monitoringa i proširivanje saradnje

Prajd Haus, 16. Septembar 2022. (15:00-16:30)

Tokom prve decenije 21. veka poboljšao se položaj osnovnih ljudskih prava i sloboda LGBTIQ+ osoba u većini evropskih zemalja. Predlog „CM/Rec(2010)5“ Komiteta ministara Saveta Evrope upućen svojim članovima i članicama koji govori o merama za borbu protiv diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta predstavlja dostignuće u ovoj oblasti. Evropska komisija novembra 2020. usvojila je svoju prvu „LGBTIQ strategiju ravnopravnosti 2020-2025“. Strategija Komisije ima za cilj da izgradi zajednicu gde se raznolikost proslavlja kao deo bogatstva jednog kolektiva. U isto vreme tela nadležna za monitoring iz Saveta Evrope, kao i Agencije Evropske Unije za osnovna ljudska prava(FRA), zapažaju porast govora mržnje i nasilja nad LGBTQI+ osobama i nejednak napredak na polju ravnopravnostih u proteklih nekoliko godina. Ovaj panel će istraživati kako se može ojačati saradnja povodom borbe za ljudska prava širom Evrope, diskutovaće se o preprekama na polju monitoringa i izveštavanja o napretku i nedostacima prilikom realizacije osnovnih ljudskih prava i sloboda LGBTIQ+ osoba i potegnuće se pitanje kakvu ulogu u jačanju ljudskih prava imaju naglašavanje međunarodnih normi i standarda, uključujući Zakon EU i međunarodne konvencije.

 • Moderator: Goran Miletić – Organizacioni Komitet Europrajda 2022 i član Evropske Komisije Kosova i Srbije za zakon o seksualnoj orijentaciji (https://www.sexualorientationlaw.eu/members#miletic)
 • Glavni govornik: Robert Biedron – član Evropskog Parlamenta, predsednik Komiteta za prava žena i rodnu ravnopravnost u EP
 • Govornici:

  Terry Reintke(član Evropskog Parlamenta, potpredsednik Međugrupe za prava LGBTI zajednice u EP)
  Evelyne Paradis(Izvršni direktor, ILGA Europe)
  Tobias Flessenkemper(Šef kancelarije Saveta Evrope u Beogradu)
  Lene Lovdal(član Norveške Evropske komisije za zakon o seksualnoj orijentaciji https://www.sexualorientationlaw.eu/members#lovdal)