Ujedinjeni u solidarnosti: Borba protiv ugnjetavanja kvir osoba i žena u Mađarskoj i Poljskoj

16:00 – 17:30, Marsha

Ovaj panel će okupiti istaknute aktiviste za ljudska prava iz Poljske, uglavnom one koji se bore za LGBTI+ i reproduktivna prava žena, i one iz Mađarske, koji se bore za LGBTI+ prava, kako bi razgovarali i doneli zaključke o tome kako intersekcionalnost može koristiti potlačenim grupama društva u slučajevima kao što je zabrana abortusa i stvaranje regiona „slobodnih od LGBTI+ ideologije“ u Poljskoj, kao i zakonodavne promene u Mađarskoj, poput zabrane „LGBTI+ propagande“ i zabrane zakonske promene pola za trans i interseksualne ljude. Takođe, biće razmenjena iskustva borbe za ravnopravnost kroz masovne proteste, kao i načini borbe protiv odluka i zakonodavstva koje donosi konzervativna vlada.

Govornici:

  • David Vig, direktor, Amnesty International, Mađarska
  • Joanna Śmiecińska, članica borda, LGBT+ Community Association of Adam Mickiewcz University, Poljska
  • Lilly Dragoeva, izvršna direktorka, Bilitis Resource Center Foundation, Bugarska
  • Hana Gerdes, članica odbora, Civil Rights Defenders (moderator)