Borba protiv višestruke diskriminacije unutar romske LGBTI+ zajednice

16:00 – 17:30, Dejan

Činjenica je da se romski LGBTI+ pripadnici suočavaju sa sistematskom višestrukom marginalizacijom i diskriminacijom na osnovu njihove seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta. Od velke važnosti je hitna potreba da se odgovori na izazove sa kojima se romske LGBTI+ osobe svakodnevno suočavaju, kao što su nasilje i mržnja njihovih porodica i članova zajednice zbog patrijarhalnog mentaliteta koji se još uvek snažno podržava. Pored toga, važno je pozabaviti se i isključenjem i diskriminacijom sa kojima se suočavaju LGBTI+ organizacije, kao i većina društva. Tokom ovog panela biće reči o ljudskim pravima LGBTI+ pripadnika romske nacionalnosti. Cilj panela je da govornici, kao aktivisti za ljudska prava i prava pripadnika romske i LGBTI+ zajednice, podele svoja iskustva. Biće predstavljeni načini, mehanizmi i preporuke o tome kako se aktivizmom boriti protiv diskriminacije LGBTI+ Roma osoba, na svim nivoima društva, na panevropskom nivou.

Govornici:

  • Dr Dezso Mate, romski aktivista i naučnik
  • Sandra Selimović, romska glumica, režiserka, reperka i aktivistkinja
  • Vera Kurtić, lezbejka, feministkinja i romska aktivistkinja
  • Ana Jovanović, Grupa ’’Izađi’’ (moderatorka)