Više od kvote: Težnja ka LGBTI+ jednakosti na radnom mestu

14:00 – 15:30, Marsha

Perspektive kvir-friendly HR-a razlikuju se od zemlje do zemlje i od kompanije do kompanije. Gde se povlači granica između istinskog doprinosa i pinkvošinga? Koji su najbolji mehanizmi obezbeđivanja jednakosti i nediskriminacije u velikim kompanijama i korporacijama? Tokom ovog panela, predstavnici različitih kompanija će podeliti svoje statove i iskustva o tome kako obezbeđuju da se njihovi zaposleni osećaju bezbedno, prihvaćeno i kako njihov proces selekcije uključuje pozitivne, antidiskriminatorne mehanizme.