LGBTI+ aktivizam u Turskoj: Prevazilaženje represije u borbi za jednakost

16:00 - 17:30, Virginia

Na ovom panelu, tri govornika, od kojih svaki pripada određenoj generaciji aktivista, govoriće o počecima LGBTI+ aktivizma u Turskoj, kako se on razvijao i kako izgleda trenutna situacija u vezi sa studentskim klubovima na univerzitetima koji organizuju nedelje ponosa, dok Vlada zabranjuje regularne aktivnosti ponosa. Ovaj događaj će uključiti priču o početku, napretku, procesu, otpornosti i trenutnu situaciju u Turskoj.

Govornici:

  • Mustafa Sariylmaz, Civil Rights Defenders (moderator)
  • Jilet Sebahat, Aktivistkinja
  • Melike Balkan, Članica „Unikuir“
  • Yıldız Tar, KAOS GL