Pravna zaštita interspolnih osoba širom Evrope

14:00 - 15:30, Marsha

Ova panel diskusija biće posvećena razmeni iskustava i poređenju stanja u zemljama širom Evrope kada je u pitanju pravna zaštita interspolnih osoba, sa fokusom na ukidanje hirurških intervencija na interspolnim bebama i deci, izradu mehanizama pravne zaštite od diskriminacije interspolnih osoba, i zalaganje za pravno priznavanje rodno neutralnih dokumenata za interspolne i nebinarne osobe.

Govornici:

  • Irene Kuzemko, multimedijalna umetnica i aktivistkinja, Nemačka/Rusija
  • Luan Pertl, aktivista, Nemačka
  • Dan Christian Ghattas, izvršni direktor, OII Europe
  • Ins A Kromminga, službenik_ca za podizanje svesti i kampanje, OII Europe
  • Kristian Ranđelović, osnivač, XY Spectrum, Beograd (moderator)