Stvaranje sigurnog prostora za LGTBI+ migrante, izbeglice i azilante

16:00 - 17:30, Dejan

Ovaj panel će pružiti priliku predstavnicima organizacija koje uspešno obezbeđuju siguran prostor za LMRA u Evropi da podele svoja iskustva i načine kako su njihove LGBTI+ organizacije postigle uspeh u prihvatanju LGBTI+ migranata, izbeglica i azilanata. Panel će pokriti široku geografsku perspektivu, pružajući jedinstveno iskustvo, sa govornicima iz Libana, Srbije, Italije i Švedske. Govornici, uključujući socijalne radnike, psihologe, advokate i aktiviste, će podeliti svoje stavove i primere dobre prakse za uspešnu integraciju LGBTI+ migranata u njihove organizacije i, naposletku, društva.

Govornici:

  • Margot Khoury - Margaretta, menadžerka društvenog centra, Helem, Beirut
  • Irene Passini, koordinatorka internacionalnog projekta, Cassero, Bolonja
  • Haris Eloy, Newcomers Youth koordinatorka, RFSL Ungdom, Stokholm
  • Draga Šapić, psihološkinja, PIN (Mreža psihosocijalnih inovacija), Beograd
  • Georgos Papadimitriu, Moderator (Atina, Grčka)